ABOUT US / PAR MUMS

We are an alternative entertainment company. In our car park there are 16 attractive "Fiat 126" cars, all painted by the best Latvian graffiti artists.

While driving one of our unique cars you will feel positive emotions, a lot of attention, smiles and admiration. That is why this project was created, to bring more happiness in our daily routine and provide a break from norm.

As time’s gone by, we have expanded our range of services. From a simple car rental service to services that you won’t find anywhere else in the world. 


 "PanCars" LTD  is a company that offers personalized car rental, active leisure, team-building events and tourist entertainment services.


The company provides services and cooperates with Latvian and foreign companies, active leisure, events, advertising and incoming tourism agencies.

"PanCars" LTD also offers "Noliktava N°3" venue for concerts, entertainment events, conferences, seminars and team-building events.Mēs esam citāda izklaides kompānija. Mūsu auto parkā ir 16 pievilcīgā izmēra “Fiat 126” markas automašīnas, visas krāsotas Latvijas labāko graffiti mākslinieku rokām.
 
Vien braucot ar vienu no mūsu mašīnām var iegūt pozitīvas emocijas, apkārtējo cilvēku uzmanību, smaidus un apbrīnu. 
Tam arī šis projekts tika radīts – lai Latvijas/Rīgas jauniešu un tūristu ikdienas rutīnā un vienveidībā, ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, veidotu vairāk pozitīvisma. 

Laikam ejot, esam paplašinājuši savu pakalpojumu klāstu, no vienkāršas auto nomas līdz pakalpojumiem, kurus nekur uz pasaules neatradīsiet. 

SIA „PanCars” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar personalizētu automašīnu nomu, aktīvas atpūtas, komandas saliedēšanas pasākumu organizēšanu, sniedz auto reklāmas un tūrisma izklaides pakalpojumus.

Uzņēmums sniedz pakalpojumus un sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu kompānijām, aktīvās atpūtas, pasākumu, reklāmas un ienākošā tūrisma aģentūrām.

SIA „PanCars” piedāvā arī „Noliktava N°3” telpas koncertiem, izklaides pasākumiem, konferencēm, semināriem un team-building pasākumumiem.


OUR AMAZING AND HARD WORKING STAFF MEMBERS


Imants Pankars

Owner / Doer / In Charge of the Entrance Door / Crazy one

"You can't make a race car out of a pig, but You can make a very fast pig."

Verners Martinovs

Senior Project manager / Poet 

"...unlike prose writers when i form my sentences it doesn't make any coherent sense but it sounds fuck'in cool anyway."


Evita Zariņa

Project Manager / Nutty as a Fruitcake / Chief of Unicorn Division
Mārtiņš Misjūns

Director of Engineering / Munchkin / Short&Fast One
Thank you.
Your request was successfully sent!

One of our friendly PanCars administrators will contact you as soon as possible!